Workshop Levend Verlies & Zelfzorg

Levend verlies is een verlies dat nooit overgaat, dat voortdurend voortschrijdt en te vergelijken is met een rouwproces.

Leer om te gaan met Levend Verlies

In het leven van alledag hebben meer mensen dan wij beseffen, te maken met Levend verlies.

Soms weet degene met Levend Verlies zelf niet eens dat er sprake is van rouw door Levend Verlies.
Zonder het te beseffen kwetsen we mensen door vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen, waaruit impliciet of expliciet blijkt dat de persoon in kwestie ‘het nu toch eens geaccepteerd moet hebben’ en dat een situatie nu eenmaal is wat het is.

Marjan Haasnoot is Verlies en Rouwtherapeut en heeft zich gespecialiseerd in Levend Verlies. Zij is ervaringsdeskundige en weet uit eigen ervaring wat het is om te leven met een beperking; Marian is vanaf haar geboorte slechthorend.

En met dit boeiende thema willen wij, Marjan en Esther, een mooie avond verzorgen waarbij we kijken naar verlies en rouw, wat jouw persoonlijke verhaal is en hoe we met krachtige tools de draaglast kunnen verlichten.


Op dinsdag 10 oktober van 19.15 -21.45

verzorgen wij samen de

Workshop
Omgaan met Levend Verlies & Zelfzorg

Workshop Omgaan met Levend Verlies en Zelfzorg

Wat is Levend Verlies

 “Levend verlies is een verlies dat nooit overgaat, dat voortdurend voortschrijdt en te vergelijken is met een rouwproces. In tegenstelling tot bij rouw na een overlijden, waar de intensiteit van het verdriet in de loop van de tijd (normaal gesproken) afneemt, kan bij levend verlies de intensiteit van het verdriet ook toenemen. Bij levend verlies worden de persoon en diens naasten telkens opnieuw geconfronteerd met beperkingen en moeten zij voortdurend hun toekomstbeeld bijstellen”.
Keirse, M. (2017)

Verlies en rouw wordt vaak gekoppeld aan overlijden.
Echter; er zijn meer soorten verliezen.
Voorbeelden hiervan zijn een beperking/chronische ziekte van jou of jouw kind, de scheiding waardoor je je (klein)kinderen niet meer ziet, ongewilde kinderloosheid, het leven met een partner met een verslaving of psychiatrische ziekte of een uithuisplaatsing.

Er zijn zoveel mensen als dat er verliezen zijn en veel verliezen zijn niet zichtbaar aanwezig.

Ja ik ben er heel graag bij...Ja ik ben er heel graag bij...

Besef van dat wat je verloren bent en realiseren wat er is gebeurd
Ervaren en omgaan met gevoelens die bij het verlies horen
Je aanpassen aan een omgeving zonder dat wat je verloren bent
Investeren in nieuwe mogelijkheden


Zie de mogelijkheden tot draagkracht en groei

Er kan sprake zijn van een beperking van jou of jouw kind, echtscheiding met impactvolle gevolgen, het leven met (een partner of kind met) een chronische of psychiatrische ziekte of iets anders wat onomkeerbaar is.

Levend verlies zal de ene keer meer op de voorgrond staan dan de andere keer, maar het is er nooit niet. Het vraagt je na te denken of je er wel aandacht voor vraagt of juist aan de oppervlakte blijft. Of je wel uitlegt hoe het werkelijk voor jou is en/of wat jij nodig hebt of dat je zelf (innerlijk) blijft worstelen. Het kan ook zijn dat je situaties uit de weg gaat.
Steeds opnieuw zoek je een manier om je tot verschillende mensen en verschillende situaties te verhouden.

Meer mensen mogen bekend raken met het begrip Levend Verlies, zodat van daaruit ook meer acceptatie van en begrip en zorg voor komt voor mensen die ermee te maken hebben. Zorg kan variëren van een luisterend oor tot praktische of psychische ondersteuning.

Tijdens de workshop ‘Levend Verlies en Zelfzorg’ bieden we aandacht en zorg voor de mensen die met Levend Verlies leven.
We kunnen de draaglast die Levend Verlies met zich mee kan brengen niet verkleinen.
Wel kunnen we op verschillende manieren de draagkracht vergroten:

Workshop Levend Verlies en Zelfzorg Yoga by Esther Noordwijk

Wij luisteren naar jouw verhaal en bieden je tools aan

voor het vergroten van je draagkracht en de zorg voor jezelf.

Een liefdevolle groet,

Marjan en Esther

Wanneer:
dinsdag 10 oktober
Tijd:
19:15-21:45 uur
Kosten bedragen € 35,- euro per persoon
Incl. audio van de ontspanningsoefening en thee met lekkers

Draag gemakkelijk zittende kleding

Locatie:
Losplaatsweg 24A te Noordwijk

Minimaal aantal deelnemers: 6
Maximaal aantal deelnemers: 12

Contactgegevens:
Marjan – 06 4293 9352
Esther – 06 3633 9633

Ons team Yoga by Esther Noordwijk

Marjan

Verlies & Rouwtherapeut

Contact Yogacentrum Noordwijk Esther Augustinus - Aanmelden Yoga - Ademtherapie - Coaching

Esther

Yogadocente & Ademcoach