De asatoma mantra is mooi om te zingen in periodes van overgang
als de stap gezet wordt naar een nieuwe fase.

Het is de reis van de illusie van de dood naar het besef dat
we nooit sterven,
dat de kern altijd blijft bestaan.

Gebruik deze prachtige mantra om opnieuw in verbinding te komen
met je kern,
de plaats binnenin jezelf die nooit verandert en nooit sterft.

Laat elke cel van je lichaam zich baden in de krachtige klanken van deze mantra.

 

OM ASATO MAA SADGAMAYA

TAMASO MAA JYOTIR GAMAYA

MRITYOR MAA AMRTAM GAMAYA

 

OM SHANTI SHANTI SHANTI 

Om

Leid me van onwaarheid naar waarheid
Van duisternis  naar het licht
Van het idee van sterfelijkheid naar het besef van onze ware, eeuwige natuur.

Om moge er vrede zijn

 

Om
Lead me from the unreal to the real
Lead me from darkness to the light
From the earth to the open skies
Lead me from death to eternal life

 

 “Sluit je ogen en sta toe dat de klanken je dragen
naar een ontspannen, aangename ruimte van weldadige stilte.”

Om asatoma mantra, mantra zingen Yoga Noordwijk Ademtherapie Yoga filosofie

Gamaya – leidt me van

Asat – de illusie, onwaarheid, misleiding
Sat –
de waarheid, realiteit

Tamasoma – duisternis, onwetendheid, niet wetend wie we zijn
Jyotir –
het licht, het ware weten wie je bent

Mrityorma – de dood
Amritam –
onsterfelijkheid, eeuwigheid

Shanti – vrede

Je kunt deze prachtige mantra gebruiken om in verbinding te komen met het licht in jezelf,
de plek binnenin jezelf die nooit veranderen en nooit zal sterven.

Niets in deze materiele wereld is voor eeuwig, alles is steeds aan verandering onderhevig.
Alleen in onszelf kunnen we die stille kern vinden
waar de hectiek van het leven geen invloed op heeft.
Daar waar het klopt en waar je weet wat de waarheid is.

Het is een helder licht
of we nu hier in ons fysieke lichaam zijn of verder gaan.
Een kern waarop leven en dood geen invloed heeft.

We komen er mee in contact als we verstillen tijdens meditatie, als we chanten of zingen.
Het is voeding voor de ziel.
De stilte na de mantra, waarin we rusten in een subtiele leegte die gevuld is met licht.

Om Asatoma met Deva Premal

Er zijn nog veel meer versies van de Om Asatoma mantra te vinden

Deze van Kevin James is ook prachtig

Esther Augustinus

Author Esther Augustinus

More posts by Esther Augustinus

Leave a Reply